Made in Cire

Què és Made in CIRE?

El Made in CIRE és la resposta i el resultat final de la política i valors del CIRE, treballa sota el paraigua de tres directrius necessàries per acompanyar i orientar l’intern en el seu procés de reinserció: formació, ocupació i inserció (Model FOI).

En el projecte Made in CIRE, comencem l’itinerari formant les persones perquè obtinguin un certificat de professionalitat de l’especialitat de retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell; a continuació s’incorporen a un lloc de treball remunerat del taller productiu de fabricació de productes Made in CIRE, on la qualitat és un element clau, ja que estan orientats al client i han de ser competitius, i finalitzen el seu itinerari formant part de la borsa de treball.

  • El model de formació professional per a l’ocupació s’adreça a l’obtenció d’un certificat de professionalitat, títol oficial que acredita les qualificacions professionals (coneixements i capacitats), és a dir, l’assoliment de la competència per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació.
  • El model de treball productiu, amb la creació d’itineraris de formació i treball que donen l’oportunitat als interns d’incorporar-se a un taller productiu, on l’alumnat pot observar i exercir les activitats i funcions pròpies dels diferents llocs de treball remunerats relacionats amb la formació.
  • Emodel d’inserció laboral, basat en un model d’intervenció per competències, amb la finalitat de promoure l’ocupabilitat de les persones en el seu sentit més integral. La borsa de treball del CIRE és la primera borsa d’una entitat pública de tot l’Estat dirigida a la inserció de les persones privades de llibertat, i té com a objectiu principal ser l’eina que fa de pont entre el món penitenciari i el món laboral.

Disseny de productes: Mauxi

Per a més informació:
http://cire.gencat.cat

Made in Cire - Tazas café